امضاء قرارداد پروژه تولید برق آفتابی قندهار به تاریخ 29 دلو 1396 فی مابین حکومت افغانستان و شرکت  ساختمانی 77 و شرکت زولرستان مشترک با بایوا در کاخ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با حضور داشت جلالتمآب محمد اشرف غنی  رئیس جمهور ج.ا.ا امضاء  گردید.

 محترم امان الله غالب رئیس عمومی برشنا شرکت قرارداد مذکور را با رئیس شرکت زولرستان محترم عبدالقادر بارکزی به امضاء  رساند، بعد رئیس عمومی برشنا شرکت قرارداد مذکور را با رئیس شرکت 77 محترم (سلیمان سیلیف SULEYMAN CILIV ) به امضاء رساند.

پروژه تولید برق آفتابی قندهار در ولایت قندهار احداث میگردد که ظرفیت تولید  30 میگاوات انرژی برق از انرژی آفتاب را دارد که یک منبع پایدار انرژی داخلی برای شهروندان و متشبثین کشور میباشد. شرکت های زولرستان مشترک با بایوا و شرکت 77 مجموعاً 39 میلیون دالر امریکایی را در این پروژه سرمایه گذاری می نمایند. این پروژه از طریق مشارکت عامه و خصوصی تحت مدل اعمار، بهره برداری و انتقال برای مدت 20 سال تطبیق میگردد. تولید سالانة پروژه به 52 میلیون کیلو وات ساعت انرژی برق میرسد. قیمت فی کیلو وات ساعت برق 8.5 سنت دالر امریکایی میباشد. این پروژه منبع پایدار عایداتی دولت از طریق مالیات میباشد که دولت ج.ا.ا از درک مالیات 8.3 میلیون دالر امریکایی عواید را بدست می آورد. از لحاظ اقتصادی پروژه تولید برق آفتابی قندهار مزایا و فرصت های زیادی را منجمله ایجاد فرصت های  شغلی برای صدها تن از  طبقه کارگر و متخصصین، فراهم نمودن منبع پایداری انرژی برای شهروندان و متشبثین، کاهش کسر بودجه دولت، رشد تشبثات و تولیدات داخلی، بدیل پایدار برای انرژی وارداتی و رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش انرژی را به ارمغان خواهد آورد. به اساس پلان د افغانستان برشنا شرکت تمام برق تولید شده توسط دستگاه تولید برق آفتابی قندهار در ولایت قندهار توزیع میگردد به طور اوسط مستفید شوندگان این پروژه در حدود 10000 خانواده و 20 فابریکه تولیدی متوسط و کوچک میباشد.

قابل یاد آوری است که پروژه مذکور به تاریخ 8 دلو سال ۱۳۹۶ در نشست خاص کمیسیون تدارکات ملی به ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردید بود