امروز مؤرخ ۳۰ جدی  سال ۱۳۹۶  در حضور جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قرارداد پروژه تولید برق گازی مزارشریف، میان وزارت انرژی و آب و کمپنی غضنفر گروپ به امضا رسید.

پروژه مذکور از سوی شورای عالی اقتصادی کشور به اساس مصوب شماره (۱۵) مؤرخ ۵/۶/۱۳۹۶ تصویب گردیده بود که بعداً به تاریخ ۹ جدی سال ۱۳۹۶ در نشت خاص کمیسیون تدارکات ملی به ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردید 

پروژه تولید برق گازی مزار شریف در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ احداث می گردد که ظرفیت تولید  بیش از 52 میگاوات انرژی برق از گاز را دارأ می باشد که منبع پایدار انرژی داخلی برای شهروندان و متشبثین کشور می باشد. شرکت غضنفر گروپ با همکاری مالی نهاد (IFC) در این پروژه مبلغ 75 میلیون دالر امریکایی را سرمایه گذاری می نمایند. این پروژه از طریق مشارکت عامه و خصوصی تحت مدل اعمار، تملک و بهره برداری برای 20 سال تطبیق میگردد. تولید سالانة پروژه به 345 میلیون کیلو وات ساعت انرژی برق میرسد. قیمت فی کیلو وات ساعت برق 7.73 سنت دالر امریکایی میباشد. این پروژه منبع پایدار عایداتی دولت از طریق مالیات و فروش گاز میباشد که دولت ج.ا.ا از درک مالیات 52.8 میلیون دالر امریکایی و از فروش گاز مجموعاً مبلغ 136 میلیون دالر امریکایی عواید را بدست می آورد. از لحاظ اقتصادی پروژه برق گازی مزار شریف مزایا و فرصت های زیادی را منجمله ایجاد فرصت های  شغلی برای صدها تن از  طبقه کارگر و متخصصین، فراهم نمودن منبع پایداری انرژی برای شهروندان و متشبثین، کاهش کسر بودجه دولت، رشد تشبثات و تولیدات داخلی، بدیل پایدار برای انرژی وارداتی و رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش انرژی را به ارمغان خواهد آورد. به اساس پلان د افغانستان برشنا شرکت تمام برق تولید شده توسط دستگاه تولید برق گازی مزار شریف در ولایت بلخ توزیع میگردد به طور اوسط در حدود 40000 خانواده و 120 فابریکه تولیدی متوسط و کوچک از برق تولیدی این پروژه مستفید خواهند گردید.

قابل یادآوری است که پروژه مذکور از طرف شرکت بین المللی حقوقی (DLA Piper) مورد نگرش حقوقی گردیده است که قرارداد آن دارای پنج قسمت عمده بوده :

  1. قرارداد اجرائیوی(Implementation Agreement) که فی مابین وزارت های انرژي و  آب، معادن و پطرولیم، مالیه، دافغانستان برښنا شرکت، تصدی افغان گاز و غضنفر گروپ منعقد گردید.
  2. قرارداد خریداری برق(‎Power Purchase Agreement) که فی مابین دافغانستان برښنا شرکت و شرکت غضنفر گروپ منعقد گردید.
  3. قرارداد خرید وفروش گاز(Gas Sale and Purchase Agreement) که فی مابین تصدی افغان گاز و شرکت غضنفر گروپ منعقد گردید.
  4. قرارداد اجاره دهی زمین(Lease Agreement) که فی مابین وزارت انرژی و آب و شرکت غضنفر گروپ منعقد گردید.
  5. قرارداد بازپرداخت وجوه(Agency Reimbursement Agreement) که فی مابین وزارت های مالیه و معادن، دافغانستان برښنا شرکت و تصدی افغان گاز منعقد گردید.