به تاریخ 11 حمل  1397 در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان قرارداد فابریکۀ برق گازی بیات  پاور به امضا رسید .

محترم امان الله غالب رئیس عمومی برشنا شرکت قرارداد مذکور را  با انجنیر احسان الله بیات رئیس شرکت بیات پاور  به امضا رساند.

 پروژه تولید برق بیات پاور در ولایت جوزجان احداث میگردد که ظرفیت تولید  بیش از 40  میگاوات انرژی برق از گاز را دارد که یک منبع پایدار انرژی داخلی برای شهروندان و متشبثین کشور میباشد. شرکت بیات پاور در حدود 38.85  میلیون دالر امریکایی را در پروژه سرمایه گذاری می نماید. پروژه مذکور باعث افزایش روز افزون عواید سالانه دولت میگردد. عواید دولت از قبیل مالیات پروژه مجموعا به 8.7 میلیون دالر امریکایی میرسد. تطبیق پروژه برق گازی بیات پاور زمینه فروش گاز داخلی کشور را نیز فراهم مینماید که این امر باعث افزایش عواید دولت از فروش گاز نیز میگردد و دولت از درک فروش گاز 37  میلیون دالر امریکایی را بدست می آورد.

تأثیرات اقتصادی پروژه بیات پاور (جوزجان) قرار ذیل میباشد:

  • ایجاد فرصت های شغلی برای صدها تن از  طبقه کارگر و متخصصین.
  • فراهم نمودن منبع پایداری انرژی برای شهروندان و متشبثین
  • کاهش کسر بودجه دولت (افزایش عواید دولت از قبیل مالیات و فروش گاز)
  • رشد تشبثات و تولیدات داخلی.
  • بدیل پایدار برای انرژی وارداتی .
  • رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش انرژی.