به تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۶ در حضورداشت جلالتمآب محترم اشرف غنی رئيس جمهوری اسلامی افغانستان و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، قرارداد اجرائیوی پروژۀ تولید برق ۱۰۰ میگاوات فاز دوم بند برق کجکی به امضا رسید.

قرارداد اجرائیوی پروژۀ تولید برق ۱۰۰ میگاوات فاز دوم بند برق کجکی از سوی محمد گل خُلمی معین وزارت انرژی و آب و سلیمان سیلیف رئیس شرکت ۷۷ به امضا رسید.

بعداً قرارداد خریداری برق پروژۀ مذکور توسط انجنیر امان الله غالب رئیس دافغانستان برشنا شرکت و سلیمان سیلیف رئیس شرکت ۷۷ امضا گردید.

پروژه فاز دوم بند برق کجکی در ولایت هلمند احداث میگردد که ظرفیت تولیدی آن  100 میگاوات انرژی برق میباشد و این پروژه یک پروژه مهم از لحاظ اقتصادی به خصوص مناطق جنوبی کشور بوده و یک منبع پایدار انرژی داخلی برای شهروندان و متشبثین میباشد. شرکت 77 در این پروژه مبلغ 175 میلیون دالر امریکایی را سرمایه گذاری می نماید. این پروژه از طریق مشارکت عامه و خصوصی تحت مدل اعمار، بهره برداری و انتقال برای 20 سال تطبیق میگردد. تولید سالانة پروژه به 857  گیگاوات ساعت انرژی برق میرسد. قیمت فی کیلو وات ساعت برق 5.9 سنت دالر امریکایی میباشد. این پروژه منبع پایدار عایداتی دولت از طریق مالیات میباشد که دولت ج.ا.ا از درک مالیات 93 میلیون دالر امریکایی عواید را بدست می آورد. از لحاظ اقتصادی پروژه فاز دوم بند برق کجکی مزایا و فرصت های زیادی را منجمله ایجاد فرصت های  شغلی برای صدها تن از  طبقه کارگر و متخصصین، فراهم نمودن منبع پایداری انرژی برای شهروندان و متشبثین، کاهش کسر بودجه دولت، رشد تشبثات و تولیدات داخلی، بدیل پایدار برای انرژی وارداتی و رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش انرژی را به ارمغان خواهد آورد. به اساس پلان د افغانستان برشنا شرکت برق تولید شده توسط پروژه فازدوم بند برق کجکی در ولایات جنوبی کشور به خصوص هلمند و قندهار توزیع میگردد و به طور اوسط مستفید شوندگان این پروژه در حدود 70000 خانواده و 30 فابریکه تولیدی متوسط و کوچک میباشد.

قابل یاد آوری است که پروژه مذکور قبلآ از سوی شورای عالی اقتصادی کشور و کمیسیون تدارکات ملی منظور گردیده بود