وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان برنامه گفتمان سکتور عامه و خصوصی را به همکاری مؤسسه حرکت برای تاجران و سرمایه گذاران بین المللی و ملی مقیم دوبی از تاریخ 23 الی 24 سنبله سال 1399 مصادف به 13 الی 14 سپتمبر 2020 به منظور تشویق، جذب و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری از طریق مشارکت عامه و خصوصی در کشور امارت متحده عربی (دوبی) برگذار نموده است.

هدف اساسی این گفتمان عبارت از آگاهی دهی در مورد روند مشارکتی، ایجاد ذهنیت ها برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اعتماد سازی جهت فرآهم نمودن محیط مناسب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را در عرصه های مختلف در کشور می باشد، چون رشد اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی یکی از اجندأ ها و استراتیژی های مهم اقتصادی حکومت افغانستان به منظور انکشاف، جلب مهارت ها و اشتراک سکتور خصوصی در احداث و بازسازی زیربناها و عرضه خدمات عامه، استفادة مؤثر از سرمایه های موجود در سکتور خصوصی و بانک های می باشد. بنأً جهت ایجاد محیط سازگار به شرایط و رشد اقتصادی کشور نیاز است تا چنین گفتمان ها و برنامه ها در داخل و خارج برگذار گردد تا تمام ادارات دولتی، سکتور خصوصی، مؤسسات ملی و بین المللی، اتحادیه ها هر یک در تحقق و رشد اقتصادی و تقویت سکتور خصوصی سهم فعال داشته باشند. ضمناً نظریات و پیشنهادات آنها در تطبیق و طی مراحل پروژه های باالقوه زیربنایی از طریق سکتور خصوصی برای حکومت افغانستان ممد و مؤثر واقع خواهد گردید.

در روز نخست بعد از تلاوت قرآن کریم، جلالتمآب مسعود احمد عزیزی جنرال قونسل روابط بین المللی افغانستان و دوبی سخنرانی افتتاحیه خویش را در مورد اهمیت برنامه ارایه نمودند. بعداً نور علم حکیم یار رئیس اجرائیوی حرکت در مورد اهمیت برنامه متذکره و سرمایه گذاری های خصوصی معلومات خویش را برای حاضرین تلار ارایه کردند.

قابل یادآوری است که جلالتمآب عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت محترم مالیه، جلالتمآب داکتر محمد مصطفی مستور وزارت اقتصاد و جلالتمآب عبدالحمید هلمندی نماینده خاص رئیس جمهور در امور زراعت و انکشاف اقتصادی در مورد دیدگاه حکومت افغانستان در زمینۀ ریفورم های اقتصادی، رشد پایدار اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی سخنرانی خویش را ارایه فرمودند. ضمناً در زمینۀ موضوع فوق الذکر جلالتمآب عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه، حاجی تور منگل شگیوال رئیس عامل فدراسیون تجارت افغانستان و رئیس اتاق صنعت و معادن ولایت ننگرهار، داکتر ایمل آرمان رئیس اجرائیوی صندوق انکشاف زراعت افغانستان و خانم وژمه مومند کروخیل نماینده افغانستان در نهاد همکاری های مالی بین المللی (IFC) بانک جهانی برای سوالات حاضرین در تالار پاسخ ارایه نمودند.