ورکشاپ پیرامون طرح ستراتیژی شمولیت ادارات ذیدخل در مشارکت عامه و خصوصی

ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی  به تاریخ ۲۸ ماه سنبله سال ۱۳۹۷ ورکشاپ پیرامون طرح ستراتیژی شمولیت ادارات ذیدخل در مشارکت عامه و خصوصی به همکاری USAID به اشتراک […]

Read more ›
ورکشاپ قانون مشارکت عامه و خصوصی

امروز به تاریخ ۲۴ ثور سال ۱۳۹۷ ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی ورکشاپ یک روزه را در رابطه به قانون مشارکت عامه و خصوصی برای تجاران بالقوه سکتور خصوصی […]

Read more ›
برنامۀ آموزشی مودل مالی و ارزش پول در کشور هندوستان

ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی برنامۀ مودل مالی و ارزش پول پروژه های مشارکت عامه و خصوصی را برای ۱۵ تن از کارمندان تخنیکی  ریاست عمومی مشارکت عامه و […]

Read more ›
ورکشاپ آموزشی مودل مالی و ارزش پول پروژه های مشارکت عامه و خصوصی

به تاریخ 20 حمل 1397 ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی ورکشاپ یک روزه در رابطه به مودل مالی و ارزش پول پروژه های مشارکت عامه و خصوصی را برای […]

Read more ›
قرارداد فابریکۀ برق گازی بیات پاور

به تاریخ 11 حمل  1397 در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان قرارداد فابریکۀ برق گازی بیات  پاور به امضا رسید . محترم امان الله غالب رئیس عمومی […]

Read more ›
قرارداد اجرائیوی پروژۀ تولید برق ۱۰۰ میگاوات فاز دوم بند برق کجکی

به تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۶ در حضورداشت جلالتمآب محترم اشرف غنی رئيس جمهوری اسلامی افغانستان و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، قرارداد اجرائیوی پروژۀ تولید برق ۱۰۰ میگاوات فاز دوم بند برق […]

Read more ›
قرارداد پروژه تولید 30 میگاوات برق آفتابی قندهار

امضاء قرارداد پروژه تولید برق آفتابی قندهار به تاریخ 29 دلو 1396 فی مابین حکومت افغانستان و شرکت  ساختمانی 77 و شرکت زولرستان مشترک با بایوا در کاخ ریاست جمهوری […]

Read more ›
سه پروژه بزرگ که از طریق مشارکت عامه و خصوصی  طی مراحل گردیده بود توسط کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید

کمیسیون تدارکات ملی به ریاست جلالتمآب محترم اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان سه پروژهٔ بزرگ را که از طریق مشارکت عامه وخصوصی طی مراحل گردیده بود منظور نمود. این […]

Read more ›
قرارداد پروژه تولید برق گازی مزارشریف

امروز مؤرخ ۳۰ جدی  سال ۱۳۹۶  در حضور جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قرارداد پروژه تولید برق گازی مزارشریف، میان وزارت انرژی و آب و کمپنی غضنفر […]

Read more ›
برای اولین بار قرارداد دو  پروژه سرمایه گذاری مشارکت عامه و خصوصی  به ارزش بیش از ۱۱۳ میلیون دالر امریکایی توسط  کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید

به تاریخ 9 جدی سال 1396 نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای بار نخست دو قرارداد مشارکت عامه و خصوصی را تصویب […]

Read more ›

Next Page »